Logo DWPN 1%

MOSTY DIALOGU 2010
Dodaj do ulubionychHistoryczne Mosty Dialogu 2010 na Górze Św. Anny/ St. Annaberg,
dnia 8 grudnia 2010 r.

8 grudnia 2010 roku., na Górze Św. Anny/St. Annaberg odbyła się uroczysta gala wręczenia Mostów Dialogu 2010, podczas której goście i opinia publiczna poznała zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach konkursowych: Ludzie, Organizacje Pozarządowe, Instytucje.

Mosty Dialogu 2010 w kategorii Instytucje otrzymał:
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu.
Mosty Dialogu 2010 w kategorii Organizacje Pozarządowe otrzymał:
Caritas Diecezji Opolskiej.
Zaś Mosty Dialogu 2010 w kategorii Ludzie przypadły:
pastorowi Henrykowi Schröder.

Laureatami nagród specjalnych ZŁOTE MOSTY DIALOGU 2010 zostali: dr Helmut Kohl, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998 oraz Tadeusz Mazowiecki, Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1990. Obydwaj Laureaci potwierdzili przyjęcie naszej nagrody. Jednakże ze względów zdrowotnych obydwaj goście honorowi nie mogli przyjechać na Górę Św. Anny.

18 października 2011 r. delegacja kapituły plebiscytu Mosty Dialogu 2010 wręczyła dr Helmutowi Kohlowi, Kanclerzowi Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998, nagrodę specjalną Złoty Mosty Dialogu 2010 za jego zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania. Było to historyczne wydarzenie dla Śląska, województwa Opolskiego, dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, które odbyło się w rodzinnym domu Kanclerza w Ludwigshafen.

Zaś 23 lipca 2012 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyły się: „Rozmowy o Polsce i Niemczech” zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.Gośćmi byli: dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych oraz Tadeusz Mazowiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1990. Gość honorowy- Premier Tadeusz Mazowiecki odebrał podczas spotkania Złoty Most Dialogu 2010.

W uzasadnieniu swojego wyboru Kapituła Mostów Dialogu 2010 podkreślała, iż oba Złote Mosty Dialogu 2010 zostały przyznane prawdziwym budowniczym „mostów porozumienia” za ich wyjątkowe osobiste zaangażowanie w polsko-niemieckie pojednanie. Niezapomniana pozostaje msza w listopadzie 1989 roku w Krzyżowej, kilka dni po upadku muru berlińskiego, w której Kanclerz Kohl wraz z Premierem Mazowieckim wzięli udział jako symbol początku nowych czasów w stosunkach polsko-niemieckich. W pamięci społecznej pozostaje także podpisanie polsko-niemieckiego oświadczenia, które zainicjowało ścisłą współpracę pomiędzy Polakami i Niemcami.DO POBRANIA

Formularz Zgłoszeniowy [doc]

Regulamin Plebiscytu [doc]

MOSTY DIALOGU 2010
KONTAKT
Izabela Marzodko
tel.: 77 402 51 05
faks: 77 402 51 15
e-mail: iza.marzodko@haus.pl
PARTNERZY

Finansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

 

Patronat medialny