Logo DWPN 1%

Koncepcje, analizy
Dodaj do ulubionychThaddäus Schäpe

Zestawienie środków na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce przez Republikę Federalną Niemiec i Rząd RP w roku 2001

Gliwice, wrzesień 2002

Uwagi ogólne

Mniejszość niemiecka w Polsce od wielu lat wspierana jest przez rządy Polski i Niemiec, odpowiednie urzędy marszałkowskie, urzędy miejskie, gminne i starostwa powiatowe oraz dotowana jest z takich źródeł jak Unia Europejska, fundacje i niektóre niemieckie kraje związkowe. Od 1990 r. z samych tylko środków Republiki Federalnej Niemiec przeznaczono na ten cel ponad 125 mln euro (250 mln DM). Poniżej na przykładzie roku 2001 po raz pierwszy podejmowana jest próba usystematyzowania wsparcia ze strony najważniejszych dotacjodawców, (rządy RFN i RP) według kryterium sposobu wykorzystania tych środków. Rzecz jasna nie jest możliwym uwzględnienie tu wszystkich źródeł, co więcej, niektóre z nich mogą się pokrywać (np. środki przeznaczone na wspieranie młodzieży występować mogą jako "praca z młodzieżą", "edukacja obywatelska" lub "projekty kulturalne"). Uwzględnione zostały tu jedynie te środki, które bezpośrednio służą mniejszości niemieckiej, tak więc środki rządu RP przeznaczone na wsparcie nauczania języka niemieckiego w szkołach (jako języka ojczystego) nie zostały tu ujęte. Obliczenia opierają się na danych niemieckiego MSW i MSZ, polskiego Ministerstwa Kultury i Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). Jako że bazują one częściowo na własnych obliczeniach, nie można wykluczyć, iż nie są wolne od błędów, w związku z czym autor nie może wziąć za nie odpowiedzialności.

Celem wykonania tego zestawienia jest upublicznienie sposobu wykorzystania przez mniejszość niemiecką w Polsce wsparcia finansowego na przykładzie środków przyznanych w 2001 r. i zainicjowanie dyskusji na temat wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem w kontekście możliwości rozwoju mniejszości niemieckiej.


STRUKTURA
wsparcia finansowego mniejszości niemieckiej w Polsce ze środków Republiki Federalnej Niemiec i Rządu RP w roku 2001

(w mln złotych)
kurs: 1 DM = 2 PLN

DOTACJODAWCA
PRZEZNACZENIERząd FederalnyRząd RP
wsparcie struktur mniejszości niemieckiej w Polsce (personel, czynsze, koszty administracyjne)3,40
centra spotkań (drobne remonty)1,00
sprawy socjalne:
stacje opieki społecznej
Towarzystwo Dobroczynne

1,35
1,82
opieka medyczna, zdrowie1,60
przedsięwzięcia gospodarcze (kredyty, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw)7,60
dokształcanie zawodowe, edukacja europejska 0,91
rolnictwo 0,82
praca z młodzieżą (JugendForumMłodych) 1,07
programy dla seniorów i dzieci 1,46
media (Schlesisches Wochenblatt, programy radiowe i telewizyjne) 1,05 0,37
język niemiecki 2,94
projekty kulturalne i młodzieżowe 2,29 0,44
asystenci IFA 1,14
projekty nakierowane na integrację i edukację, edukacja obywatelska, projekty młodzieżowe, historia 6,34
suma34,850,80


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej