Logo DWPN 1%

Koncepcje, analizy
Dodaj do ulubionychThaddäus Schäpe

Wstępne przemyślenia do koncepcji utworzenia
Instytutu Naukowego Mniejszości Niemieckiej / Mniejszości Narodowych

Gliwice, marzec 2001

Doświadczenie pokazuje, że każdy problem, mający określoną rangę uzyskuje wymiar naukowy. Dotychczas społeczeństwo polskie i żyjące tu mniejszości narodowe nie przypisywały kwestiom mniejszości narodowych w Polsce rangi, która miałaby przełożenie w postaci systematycznych naukowych badań i analiz poświęconych tej tematyce. Utworzenie Instytutu Naukowego Mniejszości Niemieckiej / Mniejszości Narodowych byłoby ważnym sygnałem przełomu w podejściu do problematyki mniejszości narodowych oraz pozwoliłoby przenieść dyskusje dotyczące tej problematyki ze szczebla emocjonalno - sensacyjnego na szczebel naukowej rzeczowości, eliminując tym samym niebezpieczeństwo instrumentalizowania tych kwestii dla celów politycznych.

Zadania Instytutu
 1. Badania nad historią regionalną we współpracy z naukowcami polskimi, niemieckimi, czeskimi, austriackimi;
 2. Międzynarodowe standardy ochrony mniejszości narodowych;
 3. Współpraca w tworzeniu prawa w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych w Polsce;
 4. Socjologiczno-społeczne aspekty współżycia mniejszości z większością;
 5. Badania kulturoznawcze (wielokulturowość);
 6. Badania mniejszości (społeczno-polityczno-kulturowe);
 7. Doradztwo dla mniejszości i rządów;
 8. Popularyzowanie wyników pracy naukowej (publikacje, konferencje);
 9. Edukacja regionalna (szkolna i pozaszkolna).
Instrumenty działania Instytutu
 1. Analizy, badania;
 2. Publikacje naukowe;
 3. Konferencje, seminaria;
 4. Doradztwo;

Realizacja

Podstawą funkcjonowania Instytutu mógłby być Uniwersytet Opolski. Kadra naukowa Instytutu składałaby się wstępnie z trzech osób, posługujących się językami obcymi (niemiecki, czeski) tak, aby móc swobodnie współpracować z naukowcami z Niemiec, Austrii, Czech. W każdym z wyżej wymienionych krajów należałoby ufundować dwa/trzy stypendia doktorskie i habilitacyjne dla umożliwienia naukowcom z tych państw z różnych placówek naukowych prowadzenie pracy naukowo-badawczej w dłuższych przedziałach czasowych (3 - 5 lat). Finansowanie programów stypendialnych ze strony niemieckiej możliwe byłoby przez: DAAD, Robert-Bosch-Stiftung, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Możliwości finansowania programów ze stron: polskiej, czeskiej i austriackiej zostaną odrębnie zbadane.MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej