Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMiędzynarodowa konferencja naukowa „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”


W dniach 28-29 listopada 2013 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową „Władze komunistyczne wobec niemieckiej ludności w Polsce 1945-1989”

 

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989

28–29 listopada 2013 r., Gliwice

 

Zagadnienia dotyczące polityki władz komunistycznych w powojennej Polsce wobec społeczności niemieckiej zamieszkującej ziemie polskie doczekały się szeregu opracowań, zarówno o charakterze źródłowym, syntez historycznych, jak i studiów przypadku. Większość tych prac powstała jednak przed kilku, a nawet kilkunastu laty i siłą rzeczy nie oddają najnowszego stanu badań; chociażby archiwalia IPN włączone były do tych badań tylko w ograniczonym stopniu. Charakterystyczna jest również silna koncentracja badaczy na kilku pierwszych powojennych latach. Jest więc rzeczą interesującą dokonanie próby swoistej rekapitulacji aktualnych kierunków badawczych, przeglądu bieżących kierunków badań, próby nowego spojrzenia na zagadnienia już opisane z nowej perspektywy, przy użyciu innych metod badawczych.

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

Obrady konferencji odbywać się będą w języku polskim i niemieckim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji w charakterze słuchaczy serdecznie zapraszamy. Za udział w konferencji nie są pobierane żadne opłaty.

Dodatkowe informacje: Sebastian Rosenbaum: sebastian.rosenbaum@ipn.gov.pl« wsteczKONTAKT

Weronika Wiese
tel.: 32 461 20 70
email: weronika.wiese@haus.pl

DO POBRANIA

Program [.pdf]

PARTNERZY