Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSpotkanie z autorką fascynującej pracy o niemieckich zmaganiach z narodowo-socjalistyczną przeszłością


Już 14 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Polsce i Niemczech”, którego gościem będzie prof. dr hab. Anna Wolff-Powęską, wybitna specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich oraz przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

 

 

 

 

 

 

Rozmowy o Polsce i Niemczech
Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010).
Spotkanie z prof. dr hab. Anną Wolff-Powęską

14 listopada (czwartek) 2013 r., godz. 11:00
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b, Katowice

                                                                                     

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Polsce i Niemczech”.

Gościem tego spotkania będzie prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, wybitna specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich oraz przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, autorka publikacji „Pamięć – Brzemię
i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010)”,
wyróżnionej nagrodą KLIO za wybitny wkład w badania historyczne.

Spotkanie poświęcone będzie wybitnej pracy prof. dr hab. Wolff-Powęskiej, traktującej o niemieckiej pamięci o narodowym socjalizmie oraz jego percepcji w niemieckim społeczeństwie od czasów powojennych do współczesności. Wspólnie zastanowimy się, jak kształtowała się w tym okresie pamięć naszych sąsiadów o ich dramatycznej i trudnej przeszłości. Rozmowa moderowana będzie przez Sebastiana Rosenbauma, historyka Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Dialog z przeszłością, nie tylko Niemców, pozo­staje kwestią otwartą. Każda generacja wnosi doń swoje problemy i wątpliwości, szuka wła­snych dróg godzenia się z historią.  Od przyszłych pokoleń, ich dojrzałości i odwagi zależeć będzie, czy pamięć narodowego socjalizmu pozostanie brzemieniem, czy stanie się wyzwoleniem.

(prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska fragment Wprowadzenia)

W pracy Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wo­bec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) na prawie 600 stronach historyczka, profesor Anna Wolff-Po­węska, w sposób fascynujący opowiedziała niemiec­kie zmagania z narodowo-socjalistyczną przeszłością. Jest to pierwsza monografia w języku polskim, której autorka wykorzystując nowoczesne metody badań, opisuje i próbuje zrozumieć ponad półwieczny proces kształtowania się niemieckiej pamięci.

(prof. dr hab. Robert Traba)

Wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 listopada 2013 roku.« wsteczKONTAKT
Weronika Wiese,
manager projektów w
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Tel. 32 461 20 70,
faks: 32 461 20 71,
e-mail: weronika.wiese@haus.pl
PARTNERZY

Fundacja Konrada Adenauera