Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy do zwiedzania wystawy Muzeum Śląska Opolskiego oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Po Plebiscycie na Górnym Śląsku(…)” w progach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego!


Do 14 czerwca br., w holu przed Salą Ostrówek, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, w dniach roboczych, w godzinach od od 7.30 do 15.30 zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy:

„Po plebiscycie na Górnym Śląsku.

Polska i niemiecka mniejszość narodowa

w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922-1939”

 

Na wystawie znalazło się wiele interesujących fotografii tematycznie związanych z działalnością polskich organizacji jak i mniejszości niemieckiej. Szereg ciekawych materiałów dotyczących mniejszości niemieckiej zamieszkującej przed II wojną światową województwo śląskie pozyskano z dziewięciu górnośląskich muzeów. Jak dotąd w muzeach województwa śląskiego nie było wystawy poświęconej wyłącznie mniejszości niemieckiej. Wystawa po raz pierwszy dokumentuje i pokazuje wiele rzadkich aspektów z życia i działalności zarówno polskiej jak i niemieckiej mniejszości narodowej w latach 1922-1939.

Głównym celem wystawy jest zapoznanie współczesnego widza ze „świadectwami czasu” mniejszości narodowych zamieszkujących w okresie międzywojennym teren Górnego Śląska. Skutkiem podziału terenu plebiscytowego było zaistnienie przeszło półmilionowej mniejszości polskiej zamieszkującej ówczesną Prowincję Górnośląską oraz ćwierćmilionowej mniejszości niemieckiej pozostałej w polskim przedwojennym województwie śląskim.

Poświęcenie ekspozycji temu słabo znanemu tematowi stanowi cenne dopełnienie całości i zajmujący materiał do porównań. Szersze spojrzenie na proces, jaki miał miejsce po podziale Górnego Śląska pozwoli na wszechstronne ukazanie historii regionu i przybliży jego mieszkańcom złożoność tego zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy do 14 czerwca br., w holu przed Salą Ostrówek, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, Opole!

 « wsteczPARTNERZY

Organizatorzy wystawy:

Muzeum Śląska Opolskiego

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner:

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Współfinansowanie:

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu