Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty pt.:„Wybitni Ślązacy – ikony nauki i kultury” dla nauczycieli i studentów!!


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Goethe Institut w Krakowie organizują jednodniowe warsztaty pt.: Wybitni Ślązacy – ikony nauki i kultury w dniach 3 i 5 czerwca 2013 roku. UWAGA! Brak wolnych miejsc!

  

 

Wybitni Ślązacy – ikony nauki i kultury

 


 

Region Górnego Śląska oraz jego dziedzictwo jest ważnym elementem w ogólnym programie nauczania. Aby młody człowiek mógł wykształcić swoją osobowość oraz tolerancję w stosunku do innych kultur i społeczeństwa, należy mu uświadomić związek z dziedzictwem własnego regionu. Duża odpowiedzialność spoczywa na szkole, która stara się przekazać młodej generacji wiedzę zarówno na temat tradycji i zwyczajów, jak i znajomość regionalnej historii.

Celem projektu jest organizacja warsztatów dla nauczycieli i przyszłych pedagogów z województwa śląskiego i opolskiego, dotyczących przeprowadzenia kreatywnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. W centrum projektu stoi merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie nauczyciela do pracy z dziećmi i młodzieżą w obrębie historii lokalnej ojczyzny, kulturowej różnorodności i idących za tym konsekwencji, które wynikają z życia w bogatym kulturowo regionie.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie jednodniowych warsztatów w języku polskim. Prowadzącymi będą wybitni znawcy tematu:

Opole: 3 czerwca (poniedziałek) 2013 roku, godz. 9:00-16:00
Prowadzący: dr Matthias Lempart
Znany Historyk ziemi śląskiej, Uniwersytet Vechta w Niedersachsen
Miejsce: Siedziba Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2 w Opolu

Gliwice: 5 czerwca (środa) 2013 roku, godz. 9:00-16:00
Prowadzący: dr Maciej Fic
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii Instytutu Historii, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląski
Miejsce: Siedziba Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa do 28 maja br.!« wsteczKONTAKT
Anna Niemiec,
e-mail: anna.niemiec@haus.pl,
tel. 32 461 20 70,
fax: 32 461 20 71.
DO POBRANIA

  Formularz zgłoszeniowy - Gliwice [.doc]

  Formularz zgłoszeniowy - Opole [.doc]

PARTNERZY


Goethe Institut