Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzkolenie z Równości płci kobiet i mężczyzn w projektach PO KL (dla średniozaawansowanych i zaawansowanych).


Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Równość płci kobiet i mężczyzn w projektach PO KL (dla średniozaawansowanych i zaawansowanych)”. Termin 24.04.2013 r.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole. godz. rozpoczęcia 8.30.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy projektodawców na temat polityki równości płci oraz podniesienie umiejętności realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków PO KL. Szkolenie poprowadzi Tomasz Kosowski – trener gender

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli/ek beneficjentów realizujących projekty finansowane z EFS z obszaru działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu. Uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą na temat programów pomocowych
finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz doświadczeniem w pisaniu i w realizacji projektów.

UWAGA:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pod numer faksu 77/402 5115

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS: 77/402 51 06.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej