Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychEkspert na wyciągnięcie ręki – spotkania z prof. Grzegorzem Januszem specjalistą ds. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z TSKN Województwa Śląskiego i TSKN na Śląsku Opolskim zaprasza w dniach 17-19 kwietnia 2013 r. na cykl 4 spotkań eksperckich w gminach województwa opolskiego (Olesno, Strzelce Opolskie) oraz śląskiego (Rudnik, Krzanowice).

Spotkania odbędą się:

  • 17 kwietnia 2013 r., godz. 13.00 w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach
  • 17 kwietnia 2013 r., godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach
  • 18 kwietnia 2013 r., godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
  • 19 kwietnia 2013 r., godz. 16.00 w Miejskim Domie Kultury w Oleśnie

Na spotkania zaprosiliśmy pana prof. dr hab. Grzegorza Janusza, Dziekana Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Profesor jest współtwórcą Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  z dnia 6 stycznia 2005 r. To ekspert w dziedzinie zapisów Ustawy oraz procedur związanych z wprowadzaniem praw, które ona gwarantuje. Ponadto jest specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych, prawa wspólnotowego i integracji europejskiej, a także praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych. 

Każde spotkanie obejmować będzie wystąpienie Pana Profesora wraz z dyskusją i potrwa około dwóch godzin.

Na spotkania zapraszamy z poszczególnych gmin przede wszystkim przedstawicieli samorządu terytorialnego, członków mniejszości niemieckiej, członków Rady Gminy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

W załączeniu znajdziecie Państwo kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy przesłać do dnia 15 kwietnia 2013 r., e-mailem na adres andrea.halenka@haus.pl, faksem pod nr 77 402 51 15 bądź pocztą na opolski adres DWPN.« wsteczKONTAKT
Andrea Halenka

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail. andrea.halenka@haus.pl

DO POBRANIA

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

PARTNERZY

Finansowanie:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych