Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMuzeum Śląska Opolskiego oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na wernisaż wystawy: „Po Plebiscycie na Górnym Śląsku(…)” dnia 13 lutego 2013 r., w Opolu.


Wernisaż wystawy:

„Po plebiscycie na Górnym Śląsku.

Polska i niemiecka mniejszość narodowa

w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim

1922-1939”

13 lutego 2013 r., o godz. 13.00 w salach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Na wystawie prezentowane są zbiory reprezentatywne dla trudnego okresu w historii Górnego Śląska, jakim był czas poplebiscytowy. Stanowią je różnego rodzaju dokumenty, fotografie, listy, wydawnictwa i drobne druki propagandowe, prasa śląska, odznaki i medale pamiątkowe, sztandary i inne eksponaty. Znajdują się wśród nich zbiory unikatowe: na przykład jedyny zachowany egzemplarz „Leksykonu Polactwa w Niemczech”.

Na wystawie znalazło się wiele interesujących fotografii tematycznie związanych z działalnością polskich organizacji jak i mniejszości niemieckiej. Szereg ciekawych materiałów dotyczących mniejszości niemieckiej zamieszkującej przed II wojną światową województwo śląskie pozyskano z dziewięciu górnośląskich muzeów. Jak dotąd w muzeach województwa śląskiego nie było wystawy poświęconej wyłącznie mniejszości niemieckiej. Na wystawie Muzeum Śląska Opolskiego prezentowane są m.in. cenne eksponaty dokumentujące życie kulturalne mniejszości – dzieła niemieckich malarzy z przedwojennego województwa śląskiego, dokumentacja aktywności oświatowej (świadectwa szkolne z „minderhajtek”), ulotki wyborcze i legitymacje partyjne oraz Związkowe, egzemplarze głównych tytułów prasowych mniejszości (np.„Kattowitzer Zeitung”), medale i znaczki sportowe, ulotki reklamowe niemieckich firm, plakaty Niemieckiej Gminy Teatralnej, ponadto fotografie czołowych działaczy i przedstawicieli mniejszości, zdjęcia obiektów należących do organizacji niemieckich itp.

Wystawa po raz pierwszy dokumentuje i pokazuje wiele rzadkich aspektów z życia i działalności zarówno polskiej jak i niemieckiej mniejszości narodowej w latach 1922-1939.

Głównym celem wystawy jest zapoznanie współczesnego widza ze „świadectwami czasu” mniejszości narodowych zamieszkujących w okresie międzywojennym teren Górnego Śląska. Skutkiem podziału terenu plebiscytowego było zaistnienie przeszło półmilionowej mniejszości polskiej zamieszkującej ówczesną Prowincję Górnośląską oraz ćwierćmilionowej mniejszości niemieckiej pozostałej w polskim przedwojennym województwie śląskim.

Poświęcenie ekspozycji temu słabo znanemu tematowi stanowi cenne dopełnienie całości i zajmujący materiał do porównań. Szersze spojrzenie na proces, jaki miał miejsce po podziale Górnego Śląska pozwoli na wszechstronne ukazanie historii regionu i przybliży jego mieszkańcom złożoność tego zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w terminie od 13 lutego br., do 19 maja br., w Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Wojciecha 13, w Opolu.« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,
DWPN Opole,

tel 77 40 25 105,

faks: 77 40 25 115,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Muzeum Śląska Opolskiego

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner:

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Wspołfinansowanie:

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu