Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu "Różnorodność jest wartością" zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na szkolenie


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu "Różnorodność jest wartością" zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na szkolenie, którego tematyka obejmować będzie aspekty wielokulturowości i tolerancji wobec odmiennego wyznania, języka, kultury oraz tradycji.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2.

I termin szkolenia: 7 grudnia 2011 r., od godz. 14.00 do godz. 18.00


II termin szkolenia: 9 grudnia 2011 r., od godz. 14.00 do godz. 18.00

Proszę o dokonanie wyboru, który ze wskazanych terminów, będzie dla Państwa dogodniejszy. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem projektu "Różnorodność jest wartością", jest propagowanie edukacji obywatelskiej opartej na otwartości, uszanowaniu prawa do odmienności i uznaniu wartości, jaką stanowi różnorodność kulturowa społeczeństwa. Projekt jest w szczególności skierowany do nauczycieli: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego oraz języka polskiego.

Jednym z elementów szkolenia będzie omówienie najnowszego wydawnictwa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, pt: "Różnorodność jest wartością". Zeszyt zawiera konspekty lekcji do nauczania o wielokulturowości, jak również prezentację dwujęzycznych (polsko-niemieckich) plansz dydaktycznych. Zeszyt z konspektami lekcji  oraz plansze dydaktyczne zostaną nieodpłatnie przekazane uczestnikom szkolenia.

Konspekty, wydane w formie publikacji oraz plansze, przygotowane zostały z myślą o przybliżeniu problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w formie zajęć dla młodzieży. Akcent położony został na stosunki mniejszości z większością, by wyczulić młodepokolenie na mechanizmy dyskryminacyjne i pokazać konieczność świadomego kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Pomóc w tym mają ćwiczenia i symulacje zawarte w pierwszej części konspektów.

Informacje na temat wybranych grup narodowych i etnicznych także opracowane zostały w interaktywnej formie, która angażuje odbiorców do współpracy i refleksji. Wiedza przekazywana jest za pomocą ćwiczeń, o doborze których decyduje prowadzący, dopasowując je do potrzeb i poziomu grupy. Praktyczne zajęcia służą przełamaniu dystansu do kultur często mało znanych, przez co funkcjonujących w oparciu o stereotypowe wyobrażenia i uprzedzenia.

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić oraz przesłać do 2 grudnia 2011 r. faksem pod nr 077-402-51-15 lub pocztą na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).

 Formularz zgłoszeniowy [.doc]

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostają: p. Magdalena Kubica, tel. 077-402-51-06, e-mail: magda.kubica@haus.pl


Projekt "Różnorodność jest wartością" został zrealizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej