Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMamy przyjemność poinformować o wznowieniu nakładu jednej z najpopularniejszych publikacji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej - dwujęzycznego albumu pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach".


Album pt.
"Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach"

W roku 2007 przypadała 85. rocznica wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował z tej okazji wystawę, album, film i broszurę pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach".

Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu/Konsulatu RFN w Opolu ponownie prezentujemy Państwu dwujęzyczny album pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach". Publikacja ta spotkała się dotychczas z ogromnym zainteresowaniem - nie tylko ze strony mieszkańców regionu, ale także instytucji kulturalnych oraz mediów w Polsce i Niemczech. Utwierdza nas to w przekonaniu o ważkości poruszanego zagadnienia oraz konieczności nowoczesnej narracji w odniesieniu do wydarzeń z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

Album pełen jest archiwalnych zdjęć, map i unikatowych dokumentów. W publikacji znalazło się także wiele historii żyjących świadków - ludzi "znad granicy", których udziałem były nie tylko burzliwe wydarzenia polityczne na Górnym Śląsku, ale i ówczesna codzienność oparta na pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców. Całość została opatrzona m.in. komentarzem historycznym Piotra Hnatyszyna oraz dr. Guido Hitze.

Poprzez publikację chcemy spopularyzować złożony temat granicy. Setki tysięcy Górnoślązaków mieszkają dziś w dawnym pasie granicznym, lecz jedynie niewielu z nich zdaje sobie sprawę z wielowątkowej przeszłości swoich miast, miejscowości, wiosek. Publikacja przywołuje "niemych świadków" historii: w wielu miejscach stoją nadal polskie i niemieckie domy celne czy tez porośnięte trawą umocnienia i słupki graniczne. Tym samym chcemy przybliżyć szerszym kręgom, przede wszystkim młodzieży, ten prawie całkowicie zapomniany rozdział górnośląskiej, a co za tym idzie także wspólnej, polsko-niemieckiej historii. Chcemy zwrócić uwagę nie tylko na dramatyzm sytuacji, w jakiej znaleźli się Górnoślązacy, lecz także - w oparciu o relacje świadków historii - pokazać, że mimo wielu burzliwych wydarzeń na Górnym Śląsku lat 20. i 30. możliwe było "przekraczanie dzielących granic".

Zakupu publikacji można dokonać w siedzibach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, lub w Opolu, ul. 1-go Maja 13/2.

Cena: 45,00 zł

Kontakt: Małgorzata Prządka, menedżerka projektów, tel. 32 461 20 70, fax: 32 461 20 71; e-mail: malgorzata.przadka@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej