Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach od 27 - 30 października 2011r. odbyła się podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Celem wizyty było poznanie instytucji MN, ich funkcjonowania oraz działalności.


Absolwenci projektu "Kuźnia Młodych Liderów"
z wizytą studyjną u Mniejszości Niemieckiej na Węgrzech i w Rumunii!!!

W dniach od 27 - 30 października 2011r. odbyła się podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Celem wizyty było poznanie instytucji MN, ich funkcjonowania oraz działalności.

Liczne spotkania umożliwiły uczestnikom wizyty studyjnej poznanie struktur MN w obu państwach: począwszy od struktur i rodzaju organizacji MN, po szkolnictwo, ustawodawstwo względem Mniejszości oraz kwestii związanych z wyborami do Parlamentu. Szczególnie istotnym elementem dla uczestników podróży studyjnej była kwestia organizacji młodzieżowych oraz projektów, które organizują. Dzięki wzajemnej wymianie uwag dotyczących kwestii funkcjonowania organizacji, zachęcania do udziału w różnego rodzaju inicjatywach młodzież mogła się przekonać, że organizacje te borykają się z podobnymi bądź tymi samymi problemami, co MN w Polsce. Uczestnicy mogli się również przekonać, że MN na Węgrzech i w Rumunii korzysta z wielu przywilejów, cieszy się poparciem państwa oraz jest przez niego wspierana. Istotnym elementem dla funkcjonowania MN w obu regionach jest kwestia szkolnictwa - zarówno na Węgrzech, jak i w Rumunii znajdują się szkoły niemieckie, do których uczęszczają zarówno dzieci z mniejszości, jak i dzieci z większości. Język niemiecki nauczany jest jako język ojczysty począwszy od przedszkola a skończywszy na szkolnictwie wyższym. Ponadto uczniom i osobom chcącym się dokształcać w obrębie języka niemieckiego proponowana jest szeroka gama możliwości.

Podczas podróży studyjnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzania takich miejsc jak Budapeszt czy Hermannstadt. Istotnym elementem podróży studyjnej było spotkanie z: rumuńskim pisarzem: Eginald Schlattnerem, który podzielił się z uczestnikami osobistymi przeżyciami, co do przemian związanych ze społeczeństwem niemieckim zachodzącymi w Rumunii oraz spotkanie z przedstawicielami takich organizacja jak: Haus der Ungarndeutschen/ Dom Niemców Węgierskich, Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum/ Centrum Kultury i Informacji Niemców Węgierskich, Ungarndeutsches Pädagogisches Institut/ Instytut Pedagogiczny Niemców Węgierskich, Ungarndeutsches Bildungszentrum/ Centrum Oświaty Niemców Węgierskich, Demokratisches Forum der Deutschen in Hermannstadt/ Demokratyczne Forum Niemców, Deutsche Jugendorganisationen in Rumänien/ Niemieckie Organizacje Młodzieżowe w Rumunii.

Wyjazd był dla uczestników bardzo ważnym, interesującym i trafnym przedsięwzięciem. Podczas wyjazdu uczestnicy nie tylko przekonali się jak działa MN w innym regionie Europy, czym się zajmuje, jakimi priorytetami się kieruje, ale również jak radzi sobie z różnego rodzaju problemami. Poprzez spotkania, dyskusje i czas spędzony razem uczestnicy projektu "Kużnia Młodych Liderów" mieli okazję zacieśnić swoje kontakty, nabyć nowej wiedzy, aby w przyszłości wykorzystać ją dla dobra MN w Polsce.
Kontakt i szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek-Baron 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105,
faks: (77) 40 25 115
e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl


Partnerzy projektu:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej