Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych21 września 2011 r., odbyła się w Olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja organizowana przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?"


Konferencja była częścią projektu "Dwa to więcej niż jeden - kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej". Głównym celem kampanii jest wzbudzenie i animacja dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których zamieszkuje ludność mniejszości niemieckiej. Wśród referentów znaleźli się m.in. dr Grzegorz Supady z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który w niezwykle ciekawy sposób przedstawił wymiar praktyczny funkcjonowania języka niemieckiego w przestrzeni społecznej województwa warmińsko - mazurskiego, podając liczne przykłady z teraźniejszości, jednocześnie podkreślając, iż, język niemiecki mimo swego historycznego znaczenia w tym regionie stał się językiem obcym, Wynika to często z niemożności kontynuowania na miejscu nauki w języku niemieckim na poziomie średnim czy wyższym.

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko z Uniwersytetu Warszawskiego natomiast w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, jakimi narzędziami i metodami należy stosować w pracy dydaktycznej, aby efektywnie nauczać języka niemieckiego jako ojczystego, od poziomu edukacji przedszkolnej do poziomu szkolnictwa wyższego. Następnie Rafał Bartek- Dyrektor Generalny DWPN przedstawił zamysł i zarys projektu ZNSSK i DWPN pt.: "Dwa to więcej niż jeden."

W dyskusji panelowej podczas konferencji wzięli udział Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce, Bernard Gaida, Członek Zarządu ZNSSK Henryk Hoch, dr Tomasz Wicherkiewicz, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiktor Leyk, Pełnomocnik Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Niewątpliwie podkreślić należy fakt, iż w słowach inauguracyjnych Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił uwagę na fakt, iż (.)"Olsztyn i województwo warmińsko-mazurskie jest otwarte na język niemiecki i na mniejszość niemiecką, tu żyjącą. Poznajemy język niemiecki nie tylko jako język naszego sąsiada, ale również przez pryzmat języka ojczystego mniejszości niemieckiej. Nasze województwo jest wielokulturowe i jest to dla nas powód do dumy (.)"

Podczas konferencji środowisko przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz pedagogów analizowało fachowo metodologię dwujęzyczności, straty dla regionu, jakie od 1945 roku przyniosło odwrócenie się od tradycji i języka niemieckiego. Wreszcie analizowano możliwości zwiększenia ilości języka niemieckiego w ofercie edukacyjnej regionu. Niezależnie od pochodzenia uznano, że polska szkoła oddala się od ideału europejskiego wielojęzyczności na poziomie min 1 + 2 dla każdego ucznia.

Wystąpienia dr Grzegorza Supady z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko możecie Państwo pobrać w formie PDF ze strony www.bilingua.vdg.pl

Kontakt: Beata Majnusz, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel. 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: www.haus.plPatronat honorowy nad konferencją sprawował Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Organizatorzy:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej