Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Role regionów w Europie. Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska?


* Opole, 14 listopada 2011, godz. 17.00 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, sala Ostrówek
* Katowice, 15 listopada 2011, godz.11.00 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Sejmowa

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce mają zaszczyt zaprosić na konferencję na temat: "Role regionów w Europie. Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska? połączoną z prezentacją książki pt.: "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu"

Przez ostatnie kilka lat pracowaliśmy z wybitnymi historykami z Polski, Niemiec i Czech nad stworzeniem popularno-naukowej syntezy historii Górnego Śląska. Podczas konferencji pragniemy przedstawić Państwu owoc wieloletniej pracy, najnowszą publikację DWPN pt.: "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego". Nad przebiegiem prac nad publikacją i kwestią merytoryczną czuwali znawcy tematu, znamienici profesorowie ze znaczącym dorobkiem naukowym: po stronie polskiej prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego; po stronie niemieckiej prof. Joachim Bahlcke z Uniwersytetu w Stuttgarcie, oraz po stronie czeskiej prof. Dan Gawrecki z Uniwersytetu w Opawie. "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu" to książka koncentrująca się na europejskiej historii Górnego Śląska, w ramach której po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej polscy, niemieccy oraz czescy historycy podjęli próbę możliwie szerokiego opracowania spornej historii tego regionu o wielokulturowych tradycjach i powikłanych tożsamościach. Konferencja, której gośćmi będą reprezentanci każdego z trzech krajów, autorzy poszczególnych rozdziałów książki wydaję się być doskonałym początkiem tej misji. W konferencji udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik.

Celem pierwszej tego typu publikacji jest szczególna próba zmiany negatywnego postrzegania wielokulturowego, w tym także niemieckiego dziedzictwa Górnego Śląska, co powinno się przyczynić do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i jej dowartościowania w imię owocnej współpracy polsko-niemieckiej, jak i polsko-czeskiej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 listopada 2011 r. Wstęp wolny!

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,  ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), 44-100 Gliwice tel. (+48) (0)32 461 20 70, fax: (+48) (0)32 461 20 71, e-mail haus@haus.pl

Polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowy program konferencji:

 Program [.doc]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]


Organizatorzy konferencji:Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Konrad Adenauer Stiftung


Partner:


Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu / Konsulat RFN w Opolu


Współpraca:Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Współwydawcy publikacji:FRODO


Muzeum Śląskie« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej