Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych28 kwietnia br., w Opolu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprezentował wyniki badań społecznych Mniejszości Niemieckiej w Polsce - przeprowadzonych na zlecenie Uniwersytetu Osaka w Japonii.


W 2010 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przeprowadził badania socjologiczne Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Trzy zagadnienia badawcze zostały poddane pod rozwagę: -grupa 500 respondentów, -koła terenowe TSKN na Śląsku Opolskim (DFK) oraz organizacje/instytucje Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Pierwsze badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie blisko 500 osób mieszkających w regionie i należących do Mniejszości Niemieckiej. Pytania, na które anonimowo odpowiadały osoby ankietowane to m in. subiektywne odczucia, co do wielu ważnych kwestii historycznych dla Górnego Śląska, losów Niemców z Górnego Śląska w trakcie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu oraz związanych z tym spraw majątkowych, traktowanie członków mniejszości niemieckiej w czasach PRL, gdy jej legalne funkcjonowanie nie było możliwe, przełomu roku 1989, przynależności do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz poczucia tożsamości.

Nadzór nad poprawnością metodologiczną badań sprawuje dr Danuta Berlińska, socjolog, który wielokrotnie prowadził badania w środowisku Mniejszości Niemieckiej. Współpracownikiem naukowym projektu jest również dr Tomasz Kamusella, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, i University of. St. Andrews w Szkocji. W konferencji prasowej uczestniczył również Norbert Rasch, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku.

Badania społeczne dotyczące mniejszości niemieckiej w Polsce przeprowadził Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie japońskich parterów w projekcie: Uniwersytetu Osaka.

Wspólny projekt społeczno-diagnostyczny służyć będzie nie tylko japońskim naukowcom: kulturoznawcom, germanistom, socjologom, ale jego efekty będą używane w celach porównawczych między Mniejszością Niemiecką w Polsce a mniejszością koreańską w Japonii.

W załączeniu znajdą Państwo dokumenty prezentujące wyniki ilościowe badań, jak również komentarz naukowy dr Danuty Berlińskiej.

 Wyniki ilościowe badań [.pdf]

 Komentarz naukowy dr Danuty Berlińskiej [.doc]

Kontakt.: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej