Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 3-4 czerwca 2011 odbyła się na Górze Św. Anny, w ramach Polsko-Niemieckiego Festiwalu Nowoczesnego Sąsiedztwa, konferencja nt. "Niemcy w Polsce. 20 lat po traktatach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy".


Organizatorami przedsięwzięcia był Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja połączona została z Pielgrzymką Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej w dniu 5 czerwca 2011.

Uczestnikami oraz referentami konferencji byli członkowie mniejszości niemieckiej z całej Polski, przedstawiciele środowiska naukowego, świata polityki oraz mediów. Dzięki konferencji obecni mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat sytuacji Niemców w Polsce. Zamierzonym celem naszej konferencji było przedstawienie całościowego obrazu Niemców w Polsce: w przeszłości, aktualnie, a także nakreślenie wyzwań i planów na przyszłość. Omówione zostały trudności, z jakimi zmagali się Niemcy w Polsce po II Wojnie Światowej, a w szczególności w czasach PRL, ich walka w obronie języka, niemieckiej kultury i tożsamości. Obecnie Mniejszość Niemiecka w Polsce posiada szeroko sięgające prawa, dzięki wprowadzonej w 2005 roku Ustawie o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych. Problemy związane są jednak z wykorzystywaniem jej zapisów, a co za tym idzie wprowadzaniem w życie tych praw. Stale prowadzony dialog i współpraca pomiędzy mniejszością i większością, przyczyniają się jednak do budowania wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Podczas konferencji prelegenci zaznaczali, iż obecność mniejszości niemieckiej w Polsce jest ogromny bogactwem pod względem kulturowym i historycznym, ale również gospodarczym i rozwojowym. Podkreślano wsparcie MN dla działalności charytatywnej, jej rzetelność polityczną oraz duże korzyści ekonomiczne, jakie przynosi istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce, a szczególnie na terenie Górnego Śląska, gdzie jest ona najliczniejsza. Ze względu na obecność przedstawicieli mniejszości niemieckiej z całej Polski, konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowej działalności oraz omówienia planów na przyszłość. Wyzwaniem na przyszłość dla mniejszości niemieckiej jest m.in. stworzenie młodej elity intelektualnej, która będzie z zapałem i zaangażowaniem kontynuować dzieło rozpoczęte przez liderów MN 20 lat temu.
Swoją obecnością na konferencji w dniu 4 czerwca 2011 zaszczycił organizatorów Ambasador RFN, jego ekscelencja Rüdiger von Fritsch. Podczas drugiego dnia konferencji odczytany został również; przez wieloletniego posła do Bundestagu Helmuta Sauer (Salzgitter), Przewodniczącego Federalnego Stowarzyszenia Wschodnio- i Środkowoniemieckiego OMV i Rzecznika Wypędzonych i Wysiedleńców w Zarządzie Federalnym CDU, list gratulacyjny  Kanclerz Angeli Merkel dla mniejszości niemieckiej. W pielgrzymce mniejszości narodowych w dniu 5 czerwca 2011 wziął natomiast udział Minister Tomasz Siemoniak -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Zrealizowano przy wsparciu finansowym MSWiA


Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji
Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z
wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej