Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?" będzie tematem konferencji popularno-naukowej, organizowanej przez DWPN na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.


Zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w konferencji popularno-naukowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?" w dniu 25 października 2011 w Olsztynie.Konstruktywna dyskusja nad funkcjonalnością języka niemieckiego w danym regionie już od lat pobudza do różnorakich przemyśleń na temat używania tego języka. Dlatego, aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie oraz, aby poznać różne punkty widzenia osób działających w tym zakresie, podjęliśmy się jako Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowania konferencji popularno-naukowej pt.: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?". Konferencja odbędzie się 25 października br., (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu Mercure w Opolu, ul. Krakowska 57/59, 45-018 OpoleKonferencja jest częścią projektu "Dwa to więcej niż jeden - kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej", który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Naszym głównym celem jest wzbudzenie dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których zamieszkuje ludność mniejszości niemieckiej. Niniejszym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. Konferencja podejmie ważką tematykę dla mniejszości niemieckiej, ale i ogółu regionalnej społeczności. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedyskutowania sposobów rozwiązania problemów, z którymi borykają się mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w kontekście oświatowym, oraz zastanowią się, czy język niemiecki w regionie jest prawidłowo wykorzystywany, przede wszystkim w życiu edukacyjnym. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy m.in.: nauczycieli wywodzących się ze środowisk mniejszości, metodyków, praktyków nauczania języka niemieckiego, przedstawicieli mniejszości niemieckiej, oraz przedstawicieli samorządowych, aby podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, czy m.in. obecny model nauczania języka mniejszości jako języka ojczystego jest funkcjonalny. Konferencja odbędzie się w dniu 25 października br., (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu Mercure w Opolu, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

Poniżej znajdą Państwo program konferencji oraz kartę
potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy odesłać do dnia 21 października br.,
na opolski adres DWPN.


Program[.doc]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Kontakt: p. Beata Majnusz, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w
Opolu, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,
e-mail: beata.majnusz@haus.pl.


Organizatorzy:

http://www.bilingua.haus.pl/images/stories/logotypy/logo_vdg1.jpg


Związek
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

http://www.bilingua.haus.pl/images/stories/logotypy/logo_dwpn_2.jpg
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Finansowanie:

http://www.bilingua.haus.pl/images/stories/logotypy/logo_frn.jpg


Projekt jest finansowany ze środków
Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej