Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do udziału w XVI Seminarium Śląskim nt.: "Śląskie identyfikacje. Pamięć kulturowa - bogactwo czy źródło konfliktów?" w Kamieniu Śląskim w dniach 5 - 9 października 2011 r.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od momentu swego powstania realizuje projekty, które przyczyniają się do szeroko pojętego dialogu polsko-niemieckiego oraz podniesienia świadomości społecznej mieszkańców Śląska, mniejszości niemieckiej, jak i polskiej większości.

XVI Seminarium Śląskie, które Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz  z Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz z Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej, a którego tematem przewodnim będzie "Śląskie identyfikacje. Pamięć kulturowa - bogactwo czy źródło konfliktów?", jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji. XVI Seminarium Śląskie odbędzie się w terminie od 5 do 9  października 2011r., na Zamku w Kamieniu Śląskim.

W dobie uniformizmu i globalizacji życia społecznego, niezwykle ważne w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego każdego regionu jest odwoływanie się do wspólnoty miejsca, tradycji, historii, kultury. Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadamiać od najmłodszych lat, by kształtować poczucie identyfikacji i zrozumienia, a co za tym idzie, tworzenia podstawy do odpowiedzialności i zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska. Wiedza o wielokulturowości swojej ojczyzny lokalnej czy regionu odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na pluralizm, na zrozumienie i akceptację różnych kultur.

Jest to niezwykle ważne na Śląsku, gdzie spotykają się i wzajemnie oddziałują na siebie wpływy trzech kultur: polskiej, niemieckiej i czeskiej, gdzie wiele zagadnień historycznych ciągle jeszcze nie doczekało się wyczerpujących opracowań, gdzie postawa akceptacji i zrozumienia dla inności kulturowej konfrontowana jest w codziennych sytuacjach. Wielokulturowość Górnego Śląska to nade wszystko mniejszości narodowe i etniczne, tworzące kulturowo zróżnicowany pejzaż regionu. Fakt górnośląskiej wielokulturowości  jest wynikiem długiego trwania regionu pogranicza, który kształtował się zasadniczo pod wpływem trzech kultur: polskiej, niemieckiej i czeskiej. Należy również pamiętać o wpływach żydowskich, uzupełnianych dzisiaj wpływami kultury romskiej. Wielokulturowość ma wpływ na kształtowanie się tożsamości oraz identyfikacji z daną grupą etniczną, regionem, zwyczajami i kulturą. Wpływ na identyfikacje ma przede wszystkim rodzina i otoczenie, ale również narodowość.

Ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas Seminarium będzie również zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia "pamięć kulturowa" i jej postrzeganie jako bogactwa lub źródła konfliktów w codziennym życiu. Na Śląsku wciąż istnieje wiele tematów, które nie doczekały się szerszego dyskursu. Problem "wspólnej pamięci" pojawia się każdorazowo przy okazji debat o niemieckim dziedzictwie kulturowym regionu. Pytanie o tożsamość Śląska i jego mieszkańców, a zarazem o identyfikacje Ślązaków, pomimo toczonej od lat debaty, wydaje się nadal aktualne i intensywnie rozważane przez naszą współczesność. Jak należy rozumieć zagadnienia wielorakich identyfikacji? Czy wielość kultur to wielość identyfikacji narodowych, społecznych, kulturowych? Jak przywoływać i pielęgnować pamięć kulturalną Śląska?

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  • środa, 5 października 2011r. - Odziedziczone identyfikacje - rodzina, otoczenie, narodowość
  • Czwartek, 6 października 2011r. - Kształtowane identyfikacje - państwo, opinia publiczna, szkolnictwo
  • Piątek, 7 października 2011r. - Identyfikacje religijne - Kościół
  • Sobota, 8 października 2011r. - Pielęgnowane identyfikacje -  osobowość, decyzje, dojrzałość, odwaga cywilna
  • Niedziela, 9 października 2011r. - Zakończenie XVI Seminarium Śląskiego, wyjazd i zwiedzanie Nysy

W załączniku projektowany program XVI Seminarium Śląskiego

 

Program [.doc]

 

Zapraszamy do udziału w XVI Seminarium Śląskim.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 90,00 zł; uczniowie i studenci: 45,00 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 września 2011 r.

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

 

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XVI Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (05.10 - 09.10.2011 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

Bliższe informacje:

Patrycja Wiencek-Baron
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
Tel. 77 402 51 05
Fax: 77 402 51 15
www.haus.pl
E-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

Patronat honorowy / Schirmherrschaft:

Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
Marschall der Woiwodschaft Oppeln
Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego
Marschall der Woiwodschaft Schlesien

Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marschall der Woiwodschaft Niederschlesien

Patronat medialny / Medienschirmherrschaft:Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej