Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy serdecznie Państwa do udziału w konferencji popularno-naukowej pt: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?" w dniu 21 września 2011 w Olsztynie


Zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w konferencji popularno-naukowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?" w dniu 21 września 2011 w Olsztynie.

Konstruktywna dyskusja nad funkcjonalnością języka niemieckiego w danym regionie już od lat pobudza do różnorakich przemyśleń na temat używania tego języka. Dlatego, aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie oraz, aby poznać różne punkty widzenia osób działających w tym zakresie, podjęliśmy się jako Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowania konferencji popularno-naukowej pt.: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?". Konferencja odbędzie się 21 września br., (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

Konferencja jest częścią projektu "Dwa to więcej niż jeden - kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej", który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Naszym głównym celem jest wzbudzenie dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których zamieszkuje ludność mniejszości niemieckiej.

Niniejszym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. Konferencja podejmie ważną tematykę dla mniejszości niemieckiej, ale i ogółu regionalnej społeczności.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedyskutowania sposobów rozwiązania problemów, z którymi borykają się mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w kontekście oświatowym, oraz zastanowią się, czy język niemiecki w regionie jest prawidłowo wykorzystywany, przede wszystkim w życiu edukacyjnym.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy m.in.: nauczycieli wywodzących się ze środowisk mniejszości, metodyków, praktyków nauczania języka niemieckiego, przedstawicieli mniejszości niemieckiej, oraz przedstawicieli samorządowych, aby podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, czy m.in. obecny model nauczania języka mniejszości jako języka ojczystego jest funkcjonalny.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2011 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

W załączeniu znajdą Państwo projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy odesłać do dnia 15 września br., na opolski adres DWPN.

 « wsteczKONTAKT
p. Beata Majnusz,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu,

ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole,

tel.: 77 40 25 105,

faks: 77 40 25 115,

e-mail: beata.majnusz@haus.pl.

DO POBRANIA

 Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Program [.doc]

PARTNERZY

Organizatorzy:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
www.vdg.pl


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec