Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNaucz się współpracować i dowiedz się jak stworzyć dobry projekt w partnerstwie i skutecznie nim zarządzać. Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe warsztaty pt: "Tworzenie projektów w partnerstwie z podmiotami Ekonomii Społecznej".


Naucz się współpracować jak stworzyć dobry projekt w partnerstwie i skutecznie nim zarządzać. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty:

"Tworzenie projektów w partnerstwie z podmiotami Ekonomii Społecznej"


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach oraz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej realizujące projekt "proES - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej", zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach partnerskich, które odbędą się w dniach 23-24  maja 2011 w hotelu "Centrum Browar",  ul. Kościuszki 447-100 Strzelce Opolskie (www.centrumbrowar.pl)

Warsztaty skierowane są do organizacji pozarządowych, przedstawicieli spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, osób zatrudnionych w nich w ramach umowy o pracę, wolontariuszy oraz członków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej z terenu województwa opolskiego.

Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00 - 18.30 dzień I, 9.00 - 15.30 dzień II.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty dojazdu. Tym razem tematem warsztatów będzie "Tworzenie projektów w partnerstwie z podmiotami Ekonomii Społecznej"

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do poprawnego tworzenia projektów partnerskich i przekładania ich na wnioski projektowe, jak również elementy efektywnego zarządzania procesem projektu oraz promocja dobrych praktyk.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłanie go na adres e-mail: Janusz@mostkatowice.pl w tytule wpisując "warsztaty partnerskie -opolskie" nie później niż do 15-go maja. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

 Formularz zgłoszeniowy [.doc]

PROGRAM WARSZTATU PARTNERSKIEGO
"Tworzenie projektów w partnerstwie z podmiotami Ekonomii Społecznej"

Godzina

Temat

Dzień 1

11.00

s Zapoznanie/prezentacja celów i planu warsztatów
s Integracja uczestników

11.30

s Podsumowanie tematyki poprzednich warsztatów w ramach projektu proES:

1. Potrzeba partnerstw, wspólny cel, wspólne działanie
2. Konflikty pomiędzy instytucjami - współpraca jako najefektywniejszy sposób rozwiązywania konfliktów
3. Komunikacja w partnerstwie

11.55

s Wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia: dyskusja moderowana
s Dobre praktyki - prezentacja projektu Stowarzyszenia MOST

12.20

s Ćwiczenie - Co nas łączy i jakie mamy problemy?

12.50

Przerwa kawowa

13.10

s Ćwiczenie - Co nas łączy i jakie mamy problemy? - omówienie ćwiczenia
s Ćwiczenie - Czym jest projekt? - omówienie przykładowego wniosku:
1. Opis projektu,
2. Harmonogram
3. Budżet

14.30

Przerwa obiadowa

15.30

s Podstawowe zadania przy budowie projektu: opis grupy docelowej i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

16.30

s Formułowanie celów, rezultatów i działań  projektu
1. Formułowanie celu głównego i celów szczegółowych z zgodnie z  Zasadą SMART
2. Dobór rezultatów projektu i planowanych działań do założonych celów projektu

17.30
18.00

s Harmonogram projektu  oraz  szacunkowy budżet
s Posumowanie dnia

Dzień 2

9.00

s Przypomnienie dnia 1

9.20

s Analiza interesariuszy (w tym partnerów) Zagrożenia w realizacji projektu i metody ich minimalizacji
s Warsztaty projektowe: analiza potrzeb i zasobów, dostosowanie do projektów

11.00

Przerwa kawowa

11.15

14.10

s Wypracowane plany działań prezentacja uczestników
s Źródła finansowania

s Dyskusja na temat dalszej działalności
s Podsumowanie i zakończenie warsztatów

14.30

Przerwa obiadowa

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej