Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychAmbasador Republiki Federalnej Niemiec w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.


W dniu 28 stycznia 2011 Ambasador RFN w Polsce, Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch, był gościem Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej. Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch objął stanowisko Ambasadora w lipcu 2010 roku.

Ambasadorowi oprócz małżonki Pani Huberty von Fritsch w wizycie towarzyszyli: Pan Peter Eck, Konsul RFN w Opolu, i Leonard Malcharczyk, tłumacz, Konsulat RFN w Opolu. Pan Rafał Bartek oprowadził Pana Ambasadora RFN po siedzibie DWPN w Gliwicach. Podczas spotkania Pan Abmasador był zainteresowany sytuacją geopolityczną na Śląsku po wyborach samorządowych. Tematem spotkania była również działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, m.in.  projekty, które raalizuje DWPN. Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch wyraził słowa uznania dla inicjatyw DWPN,  w tym również dla tych inicjatyw które mają na celu wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską w regonie. Pan Ambasador podkreślił również istotę funkcjonowania tej bilateralnej organizacji i zasadność dalszego wspierania jej działań.


Od lewej: Rafał Bartek, Huberta von Fritsch, Rüdiger Freiherr von Fritsch,
Anna Antoniak-Tannenberg, Peter Eck« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej