Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychJeżeli chcesz się dowiedzieć o Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy, zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu "proES- kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej", które odbędzie się już 19 maja


EKONOMIA SPOŁECZNA to idealne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej organizacji!
Chcesz dowiedzieć się więcej ???
Do udziału w projekcie pn.

"proES- kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej"

realizowanego w ramach Priorytetu VII

Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

zachęcamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Już dziś można się zapisywać na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 19 maja 2011r.


"Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej- Szwajcarsko- Polski Program Współpracy"

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Cele i zakres Funduszu dla podmiotów ekonomii społecznej ( w tym NGO).
  2. Cele i obszary tematyczne projektów. Aspekty horyzontalne.
  3. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie: podmioty uprawnione i nieuprawnione, partnerstwo i podwykonawstwo.
  4. Typy projektów- małe i  duże. Wymagania formalne.
  5. Finansowanie projektu- wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład własny - finansowy i rzeczowy. Konstrukcja budżetu.
  6. Przygotowanie projektu: wzór wniosku, karta oceny projektu.

INFORMACJE OGÓLNE:
Szkolenie odbędzie się w budynku Euro Silesia na ul. Ozimskiej 48 w Opolu, sala nr 23, w godz. 10:30-16:30.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński - były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 5.2 PO KL "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej". Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

Materiały do zajęć opracowane przez trenera, wyżywienie ( przerwa kawowa i lunch ) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rekrutacja trwa do 17 maja 2011r.  do godz 12:00
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie daty i nazwy
szkolenia, na które się Państwo zgłaszają.


Wypełniony formularz proszę przesłać na adres mailowy: mkwiatkowska@opole.frdl.pl   bądź
faxem: (77) 453-68-25 . O wynikach rekrutacji poinformujemy każdego telefonicznie!« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej