Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zaprasza na bezpłatne seminarium w ramach projektu "proES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej" , które odbędzie się 12 maja 2011r. w Gogolinie


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zaprasza na bezpłatne seminarium w ramach projektu "proES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej" , które odbędzie się 12 maja 2011r. w Gogolinie.

Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce Czym jest? Dla kogo? Jak działa? Czy
warto?


PROGRAM SEMINARIUM:

1. Ekonomia Społeczna - założenia wstępne i definicyjne

2. Cele, podstawy prawne, formy działalności, źródła informacji etc.

3. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

4. Prezentacja dobrej praktyki - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna - prowadzi przedsiębiorstwo społecznej i świadczy usługi: ślusarskie, stolarskie, pralnicze, szwalnicze oraz gastronomiczne.

INFORMACJE OGÓLNE:
Seminarium odbędzie się 12 maja 2011r. w Urzędzie Miejskim w
Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w godz. 9.00 - 15.00.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
materiały do zajęć opracowane przez trenera oraz poczęstunek.

KOGO ZAPRASZAMY?
- organizacje pozarządowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- ośrodki pomocy społecznej
- instytucje rynku pracy


Rekrutacja trwa do 10 maja 2011r. do godz. 15:00

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie projektu www.proES-extra.pl

Wypełniony formularze proszę przesłać na adres mailowy: sylwia.zabrocka@haus.pl bądź faxem: (77) 402-51-15. O wynikach rekrutacji poinformujemy każdego telefonicznie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej