Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychProjekt "Kuźnia Młodych Liderów" organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera skierowany jest do młodzieży mniejszości niemieckiej w wieku od 18-30 lat. Na projekt składa się cykl dwudniowych spotkań seminaryjnych oraz warsztatowych


Rusza VI Edycja projektu "Kuźnia Młodych Liderów"!!!

Projekt "Kuźnia Młodych Liderów" organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera skierowany jest do młodzieży mniejszości niemieckiej w wieku od 18 do 30 lat. Na projekt składa się cykl dwudniowych spotkań seminaryjnych oraz warsztatowych w okresie od kwietnia do października 2011 r. z udziałem ekspertów, polityków, liderów mniejszości niemieckiej, podczas których młodzież poznaje m.in. historię Mniejszości Niemieckiej i stosunków polsko-niemieckich, zasady funkcjonowania systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego, działalność Mniejszości Niemieckiej w Polsce, zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, zdobywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, wystąpień publicznych, zarządzania organizacjami pozarządowymi i projektami realizowanymi przez tego typu instytucje. Zakończeniem projektu będzie podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Podróż studyjna ma na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy.

W załączniku znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie na adres opolski Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole lub faks: 77 402 51 15 do dnia 31 marca 2011 r. Jednocześnie informujemy, że udział w projekcie jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają materiały seminaryjne, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Liczba osób w projekcie jest ograniczona a o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby zakwalifikowanego do projektu zostaną poinformowane telefonicznie.« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole,

tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy [.doc] 

PARTNERZY

Partnerzy projektu:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec