Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniu 28 marca br. o godz. 13:00 odbędzie się VI Gliwickie Forum Dyskusyjne pt. "Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka".


VI Gliwickie Forum Dyskusyjne
"Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka"
28 marca br. (poniedziałek), godz. 13:00
sala 007, budynek nr 3, (Nowe Gliwice) ul. Bojkowska 37, Gliwice

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Celem zainicjowanego w 2009 roku Gliwickiego Forum Dyskusyjnego jest stworzenie regionalnej płaszczyzny dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, polityki, nauki, edukacji, kościoła, mediów, organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego. Punktem centralnym owych spotkań czynimy Gliwice - jako miasto o bogatych dziejach, w których dialog zawsze odgrywał ważne miejsce, a tematykę skupiamy wokół zagadnień dot. historii, ekonomii, polityki, religii, zjawisk społecznych ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców, ale także osadzonych w szerszych realiach - np. polsko-niemieckim sąsiedztwie.

Podczas tych kameralnych, bo kilkunastoosobowych, spotkań każdy z uczestników cieszy się takimi samymi prawami, a wymiana myśli, opinii, poglądów następuje podczas swobodnej rozmowy czy dyskusji dyskretnie kierowanej przez moderatora.

Wartością dodaną naszej inicjatywy jest zgromadzenie wokół stołu dyskusyjnego przedstawicieli różnych środowisk czy sektorów gospodarki (administracja publiczna, biznes, III sektor), których - często odmienne - poglądy i przekonania wzbogacają wymianę myśli podczas spotkań w ramach Gliwickiego Forum Dyskusyjnego. Tym samym inicjatywa służy zawiązywaniu i umacnianiu kontaktów pomiędzy znaczącymi przedstawicielami różnych kręgów społecznych, co, mamy nadzieję, owocnie wpłynie na jakość i intensywność międzysektorowej i międzybranżowej współpracy.

W 2009 roku odbyły się dwa spotkania z cyklu, a ich tematem przewodnim było m. in. "Polsko-niemieckie wzajemne postrzeganie" oraz "Szanse i problemy czarno-żółtej koalicji w Niemczech. Nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich". W 2010 roku odbyły się 3 spotkania z cyklu - pierwsze z nich nosiło tytuł: "Koniec pomarańczowej rewolucji. Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainie na polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie". Podczas czwartego spotkania Forum Dyskusyjnego poruszyliśmy temat "Kościół w kryzysie. Religijność społeczeństwa i sytuacja Kościoła w Polsce i Niemczech". Piąte spotkanie z cyklu Gliwickiego Forum Dyskusyjnego odbyło się pod szyldem: "Federalizm, autonomia regionalna, subsydiarność. Samorządy europejskie w dialogu".

Celem pierwszego w tym roku, lecz szóstego z cyklu, spotkania będzie ukazanie zależności pomiędzy aspektami zrównoważonego rozwoju miast, zintegrowanym planowaniem strategicznym jak i przestrzennym, a takimi aspektami ogólnospołecznymi (np. zmiany demograficzne), które mogą wywrzeć znaczący wpływ na przyszłość regionów. Tematem przewodnim dyskusji będzie: "Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka". Podczas spotkania zadamy sobie następujące pytania: jakie są aktualne europejskie trendy w planowaniu / rozwoju miast? Jak przedstawia się wizja rozwoju naszego regionu na najbliższe 30 lat? Jakie są główne jego kierunki? Kto je ustala, kto współtworzy? Jakie zasady rządzą planowaniem / rozwojem miast? W jaki sposób w planowaniu / rozwoju miast uwzględniane są zachodzące zmiany demograficzne? Czy i w jaki sposób korzystamy z doświadczeń niemieckich w planowaniu / rozwoju miast? Jaki wpływ na planowanie / rozwój miast mają ich mieszkańcy?

W znalezieniu odpowiedzi na te oraz inne pytania pomogą nam zaproszeni eksperci: dr Günter W. Dill, doradca samorządowy, ekspert z zakresu administracji komunalnej i regionalnej, szczególnie w sferze zarządzania, polityki komunalnej, planowania społecznego i IT, który mówić będzie o problemach i wyzwaniach dla rozwoju miast z perspektywy niemieckiej, zależnościach pomiędzy przemianami demograficznymi w miastach a zmianami strukturalnymi, jakie zachodzą w gospodarce oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Ewa Burchat-Błachuta, która przybliży uczestnikom Forum politykę przestrzenną województwa śląskiego w odniesieniu do miast, obejmującą horyzont czasowy do 2030 roku.

Dodatkowym atutem spotkania będzie możliwości porównania rozwiązań, zarówno polskich jak i niemieckich, w aspekcie planowania i rozwoju miast, które to mogą mieć przełożenie na kształt i kierunek rozwoju obszarów miejskich w przyszłości.

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Kontakt: Aleksandra Bernais, asystentka projektu, e-mail: aleksandra.bernais@haus.pl, tel. 32 461 20 70, fax: 32 461 20 71.

Współorganizator:


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej