Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja pt. "Górny Śląsk - Dwujęzyczność jako szansa dla Regionu. Kształcenie językowe oraz wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce" w dniach 3-4 grudnia 2010 r.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie zorganizował w dniach 3 - 4  grudnia 2010 r., w Izbicku / Stubendorf (woj. opolskie) konferencję pt. "Górny Śląsk - Dwujęzyczność jako szansa dla Regionu. Kształcenie językowe oraz wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce".

Celem konferencji była próba wypracowania modelu edukacji języka mniejszości jako języka ojczystego, uwzględniającego dotychczasowe doświadczenia w tym względzie. Jak również zaczerpnięcie pomysłów i wymienienie się doświadczeniami w tej kwestii z przedstawicielami innych państw europejskich, takich jak Belgia czy Niemcy, w których dwujęzyczność jest akceptowana z powodzeniem od wielu lat i spotyka się z tolerancją i otwartością społeczeństwa.

Uczestnikami konferencji byli m.in.: praktycy nauczania języka niemieckiego, metodycy, specjaliści do spraw nauczania językowego, przedstawiciele władz gminnych i oświatowych z województwa opolskiego, a także studenci zainteresowani tą tematyką. Uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie, sposobów rozwiązania problemów związanych z niskim poziomem akceptacji dwujęzyczności w regionie, a także mieli możliwość zastanowienia się nad funkcjonalnością obowiązującego już modelu edukacji języków mniejszości w praktyce życia oświatowego.

We wszystkich sprawach związanych z konferencją do Państwa dyspozycji pozostaje p. Małgorzata Jagos, tel.: 77 40 25 105 wew. 108, faks: 77 40 25 115, e-mail: malgorzata.jagos@haus.pl

 


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętnrznych Republiki Federalnej Niemiec i Instytut Goethego w Krakowie.


Oficjalny patronat nad konferencją objęła Pani Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej