Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNowa Kuźnia Młodych Liderów. Akademie für junge Führungskräfte der DMi


Projekt skierowany jest do młodych dorosłych, członków mniejszości niemieckiej, w wieku od 18 lat, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności młodych ludzi zaangażowanych społecznie i politycznie.

Warunkiem wstępnym jest gotowość do angażowania się w organizacje mniejszości niemieckiej i ich środowiska, jak również dobra znajomość języka niemieckiego.

Od uczestników/-czek projektu oczekujemy, że zastosują zdobytą wiedzę w pracy z lokalnymi grupami, staną się osobami zmieniającymi swoje środowisko na lepsze, a przez to przyczynią się do wsparcia zaangażowania obywatelskiego.

Głównym celem jest rozwijanie umiejętności młodych ludzi zaangażowanych społecznie i politycznie. W pierwszej kolejności skonfrontują siebie – z własnym zaangażowaniem społecznym i politycznym, jak i własną tożsamością. Ponadto dalej rozwijane będą ich osobiste i interpersonalne umiejętności.

PLAN AKADEMII:

1. Wprowadzenie – 17-19.05.2019
Poznanie się, samoocena, analiza potencjału, definicja własnych oczekiwań, analiza problemu we własnym środowisku

2. Zaangażowanie społeczne – 7-9.06.2019
Co to znaczy? Dlaczego opłaca się angażować społecznie? Co robię w tym kierunku i co jeszcze mogę zrobić? Historia i tożsamość. Wieczorne Rozmowy: z osobowością DMI i gość Fundacji Konrada Adenauera

3. Zaangażowanie polityczne – 11-13.10.2019
“Duża” i lokalna polityka. Jaki mam na to wpływ? Czy ważne jest zaangażować się politycznie? Wartości polityczne. Historia i tożsamość. Wieczorne rozmowy: z osobowością MN i gościem KAS

4. Jestem Liderem, jestem Liderką – 9-10.11.2019
Techniczne szkolenie dla liderów i liderek MN w zarządzaniu projektami. Opracowanie możliwości finansowania projektów. Warsztaty oraz porady indywidualne z ekspertką w fundraisingu.

5. Podsumowanie – grudzień 2019
Feedback oraz warsztat przyszłości. Ewaluacja szkolenia.

Uczestnikom/-czkom przez cały okres trwania szkolenie towarzyszyć będzie mentor/coach.
Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim i niemieckim.

KOSZTY: 40 PLN/moduł*

ZGŁOSZENIA: do 31 kwietnia

FORMULARZ:

https://link.do/Qnf3H

 

INFO: www.haus.pl / www.facebook.com/Kuznia.Liderow.MN/

*wystawiamy fakturę VAT, istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych ze szkoleniem we właściwym dla osoby uczestniczącej stowarzyszeniu« wsteczKONTAKT

Magdalena Prochota
e-mail:  elo@haus.pl
tel.: +48 (77) 40 25 105,

PARTNERZY