Logo DWPN 1%

Szukamy nowych dziennikarzy!
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczął realizację projektu „Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl”. Masz motywację do przygotowania i przeprowadzania wywiadów z ciekawymi ludźmi – świadkami czasu? Zgłoś sie do nas.

 

 

 

  • Chcesz poznać tajniki dziennikarstwa?
  • Masz motywację do przygotowania i przeprowadzania wywiadów z ciekawymi ludźmi – świadkami czasu?

Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie
 „Archiwum Historii Mówionej”

 

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi (14-26 lat) zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia.

Celem projektu Archiwum Historii Mówionej jest zachowanie w pamięci czasu, miejsc i ludzkich losów przy uwzględnieniu kontekstu historycznego i socjologicznego.

Opowiadane przez świadków historie stanowią jednostkowe, nieraz bardzo emocjonalne, wspomnienia odnoszące się do doświadczeń własnych – stanowią indywidualną ocenę przywoływanych z przeszłości wydarzeń. W ramach projektu Archiwum Historii Mówionej (dalej: AHM), prowadzonego od 2009 r. przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, zebrano łącznie ponad 500 wywiadów, które dostępne są na stronie: www.e-historie.pl.

Formularz zgłoszeniowy, prosimy o wypełnienie przez uczniów, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie jej do opolskiej siedziby DWPN do dnia  15.03.2018 r., drogą mailową izabela.waloszek@haus.pl, listowną lub faksem na numer: 77 40 25 115.

 « wsteczKONTAKT
Izabela Waloszek,
DWPN Opole,
tel. 77 40 25 105,
e-mail: izabela.waloszek@haus.pl
DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy[.doc]

1. Informacja odnosnie danych osobowych

PARTNERZY

 

 

 
Finansowanie: